Kategorie: Putování

Divoká Orlice je moje nejmilejší řeka

Již dlouho si myslím, že není důležité, zda člověk věří v „něco“. Důležitější je soucítění. S přírodou, s rostlinami, se živočichy, s prostředím, ve kterém žije a s lidmi. A pak je význačné, zda dokáže vnímat krásu

Celý článek

Schopnost tvořit – podstata člověka

poslední část seriálu Život v Ráji skončil. Co se doopravdy stalo? Co udělali Adam s Evou tak špatně, že už nebylo možné, aby žili neomezenou dobu, aby měli všechno, nač si vzpomenou? Proč se začali svému Otci nebeskému vzdalovat? Všem lidem je dána schopnost tvořit v zápalu nadšení

Celý článek

Osudové omyly jako příčina životních katastrof

Základní omyl většiny lidí je, když si myslí, že mají celý Vesmír „v malíčku“, už všechno vědí a znají a všemu, co potřebují, rozumí. Jestli někdo skutečně v tomto přesvědčení žije a chce být šťastný, potřebuje pochopit

Celý článek

Jak žít zdravě

Slogany „žijte zdravě“ a o „zdravém životním stylu“ slyšíme a čteme všude. Jistě, každý chceme být zdravý, žít s radostí a podvědomě vidíme naplnění těchto přání ve zdravém životním stylu.

Celý článek

„Celostní“ přístup k sobě samým

Rozkládat svět na součástky a každou z nich samostatně zkoumat, je posedlostí lidstva již pár století. Hovoří se o jednotlivých lidských tělech, od stromu oddělujeme jeho ducha a toho dál dělíme na elementy

Celý článek

Návštěva u pohádkového lékaře

Dny běží, přímo letí, a nemoc, trápení zůstává. Nic se nelepší, člověk prožívá spíš to horší. „Proč se nic nemění, pane doktore, když pravidelně užívám prášky, co jste mi předepsal a snažím se poctivě pracovat

Celý článek

Myšlenkou zničila Tibetskou misku

Léčitel, co používá k léčení Tibetské misky, vypravoval, jak jej jednou pozvala více méně ze zvědavosti skupina Sokolek. Dal jim každé do ruky misku a ukázal, jak je rozezvučet. Všem to docela šlo, jen jedna

Celý článek

Léčí něco jiného než odpuštění a láska?

Dnes dospělá žena nemá na dětství hezké vzpomínky. Otec pil a obě s matkou mlátil a sprostě jim nadával. Prý od tří let měla na ohybech kloubů ekzém. Až do osmnácti ji rodiče natírali zasažená místa různými mastičkami,

Celý článek

Na čem závisí naše zdraví?

Byl zamilovaný a na výlet v dešti a zimě si vzpomněl, až mu volal jeden z jeho čtyř kamarádů, s nimiž se do hor vydal, že se vrátil z nemocnice. Šli jen na víkend a dost nalehko. V pátek odpoledne krásně svítilo slunko a cesta nahoru

Celý článek

Myšlení a zodpovědnost

Poslechněte si krátkou přednášku, která se odvolává na témata čtyř předchozích článků a odkazuje na další obsah blogu. Přednáška trvá necelých 8 minut. Příjemný poslech.

Celý článek