Archiv měsíce: Únor 2020

Člověk tvoří jako Bůh

Učili nás a kážou to ideologové křesťanství i dnes, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. V čem se člověk Bohu, svému stvořiteli, podobá? Podle nich se mu podobá duší, má některé Božské vlastnosti na lidské úrovni. Také se mu podobá svobodou, schopností milovat a zaměřením k dobru. Mnohem přesněji

Celý článek

Důkazy Stvoření

Možná jste si nevšimli nebo jste si neměli čas všimnout důkazů, že svět byl stvořen nesmírnou inteligencí. Po přečtení předchozích 12 pokračování příběhu o Stvoření si můžete udělat vlastní názor. Ještě lepší bude, když

Celý článek

Schopnost tvořit – podstata člověka

poslední část seriálu Život v Ráji skončil. Co se doopravdy stalo? Co udělali Adam s Evou tak špatně, že už nebylo možné, aby žili neomezenou dobu, aby měli všechno, nač si vzpomenou? Proč se začali svému Otci nebeskému vzdalovat? Všem lidem je dána schopnost tvořit v zápalu nadšení

Celý článek

Vyhnání z ráje a smrtelný hřích

jedenáctá část seriálu o stvoření podle Anastasie Pokud jste někdo přečetl všech deset pokračování, určitě máte o čem přemýšlet a hlavou se vám honí spousta otázek. Moje byla, proč různé ideologie tuto zásadní dějinnou událost po staletí kamuflují

Celý článek

Skončil život v Ráji

desáté pokračování Tak je mi dobře, můj Otče, když mluvíš. Ale někdy jsi daleko, cítím pochybnost nebo nepochopení, necítím Tě. Jak Tě mám najít? „Stále jsem v tobě a kolem tebe. V tobě je všechno, můj synu

Celý článek

Zvuk písně lidské duše

deváté pokračování Konec příběhu Stvoření patří rozloučení Boha a Lásky. Zasažen návalem, citu, s radostí, jak se mu stvoření povedlo, rozhodl se Bůh dát lidem vedle nesmírných darů dar nejvyšší. Rozhodl se poslat budoucími lidstvu, které zabydlí Zemi, veškerou Lásku

Celý článek

Počátek lidského rodu

osmé pokračování Přes miliony let k nám došla slova: „Je syn můj, člověk. Je můj obraz! Má podoba“. Ano, Bůh chtěl, aby jeho syn, jeho výtvor byl silnější než On. Vždyť důkazem toho je i dnešní snaha všech rodičů. Adam se snažil všechno poznat

Celý článek

Stvoření Adama

sedmé pokračování Přesný obraz jak Bůh tvořil, najdete v originálu Anastasiina vyprávění spisovateli Vladimírovi Megremu v knize Stvoření. Jen připomínám, že tvoření je myšlenková práce, jíž Bůh dokázal své představy přenést do skutečnosti. Bylo světlo a vesmír zůstal oněmělý úžasem

Celý článek

S Láskou stvořená Země

šesté pokračování Na city dnes nemáme moc čas. Tak ještě někdy myšlenka utkví v našem vědomí, touha po něčem uchopitelném; po novém televizoru nebo nádherné dovolené. Avšak city, na to dnes opravdu „není kdy“. Při tom city byly jednou z vlastností Jsoucen

Celý článek

Jak stvořit svět?

Stvořením to začlo. Tam byly dány zákony, kterými se všechno řídí dodnes. Proto tu obtěžuji s tématem, které už většinu lidí dávno přestalo zajímat. I v tom však mohou být příčiny současné frustrace mnohých a neblahého stavu světa. Ať každý sám pochopí

Celý článek