Jste na stránkách pro všechny,
 kdo si dovedou přiznat
   svůj podíl na svém osudu.

Naposled vloženo - neděle
29. srpna 2021
Sebekritika nebo zpověď